Yapı Malzemesi Projemiz TÜBİTAK 3501 Kapsamına Alındı


Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gürkan Yıldırım’ın TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde sunmuş olduğu “İnşaat Yıkıntı Atıkları İçeren Yeni Nesil Tasarlanmış Jeopolimer Bağlayıcılı Lif Donatılı Kompozitler” başlıklı proje önerisi desteklenmeye uygun bulunmuştur.

Toplamda 36 ay sürecek olan proje kapsamında, inşaat ve yıkıntı atıklarının (İYA) tekrar kullanılamayan önemli bir bölümünü oluşturan atık içsel malzemeler (beton, duvar elemanları, cam/cam tozu vb.) jeopolimerizasyon yöntemi aracılığıyla tamamen geri dönüştürülerek çekme yüklemeleri altında birçok metal malzemeye benzer şekilde şekil değiştirme sertleşmesi (sünek) davranışı sergileyen tasarlanmış jeopolimer bağlayıcılı lif donatılı kompozit malzemeler geliştirilecektir.

Öğretim üyemizi kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.


© 2017 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tüm Hakları Saklıdır.

Scroll To Top