Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Tümay YÖK’te Düzenlenen Çalıştaya Katıldı


Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay Kalite Kurulu’nun düzenlediği “Yabancı Dil Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı”na katıldı.

YÖK’te gerçekleştirilen çalıştay ile diğer ülkelerdeki akreditasyon uygulamaları, çıktıların ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yabancı dil eğitiminde kalite güvencesi uygulamaları kapsamında dikkat edilmesi gereken hususların hem ulusal hem de uluslararası bakış açısıyla masaya yatırılması ve konunun katılımcı bir yaklaşımla ele alınması sağlandı.

Çalıştayda farklı ülkelerdeki uygulamalar, konuya uluslararası bakış açısı, dil eğitiminin çıktılarının ölçülmesi, karşılaşılabilecek güçlükler konusunda bilgi paylaşımları gerçekleştirilirken, ülkemize özgü yabancı dil hazırlık okulunda çıktı odaklı akreditasyon modelimizin ortaya konulmasının gerekliliği değerlendirildi. 


© 2017 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tüm Hakları Saklıdır.

Scroll To Top