AFAD’dan Üniversitemiz Personeline Eğitim


Üniversitemiz personeline, Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü Yerleşkesi’nde 5 gün süren “Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi” verildi.

Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi kapsamında 20 kişiden oluşan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Arama-Kurtarma Ekibi 10 ayrı kademede eğitimden geçirildi. Eğitimde katılımcılara, ilk 2 gün afet türleri, afetin etkileri, mekânlardaki risklerin azaltılması, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve yangın eğitimi konularında bilgilendirme yapıldı.

Teorik bilgilerin yanı sıra, çeşitli uygulamalı eğitimlerin de verildiği 3 gün boyunca, arama kurtarma, ip bağlama, enkazda beton delme ve kesme, olay yeri ve koordinasyon, üst katlardan ve kuyulardan yaralı kurtarma, yaralıyı sedye ile taşıma eğitimleri verildi. Eğitimin son gününde ise deprem sırasında enkaz altındaki yaralıya ulaşma ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tamamlanan eğitim ile Adana BTÜ Arama-Kurtarma Ekibi, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afet sırasında ve sonrasındaki çalışmalara, gerekli görüldüğü takdirde destek verebilecektir. Adana BTÜ Arama-Kurtarma Ekibi personelleri eğitimin bütün aşamalarını başarıyla tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandılar. 


© 2017 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tüm Hakları Saklıdır.

Scroll To Top