Adana Arkeoloji Müzesinde Çalıştay Gerçekleştirildi


 Adana Arkeoloji Müzesinde “Anavarza Antik Kentinde Taşlarda Meydana Gelen Biyolojik Bozulmaların Araştırılması” adlı proje kapsamında, çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya, Dr. Öğ. Üyesi Rozelin AYDIN, Arş. Gör. Emre İPEKCİ, Çukurova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜLŞEN ve Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürü Betül KİMİNSU konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayda, Anavarza kazıları, koruma çalışmaları ve yapılan araştırmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Çalıştayda sunum yapan Dr. Öğ. Üyesi Rozelin AYDIN ve Ar. Gör. Emre İPEKCİ, yürütülen projeden elde edilecek olan her verinin ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalarda bir ilk olacağının ve daha sonra yapılacak disiplinler arası çalışmalara ana kaynak oluşturacağının altını çizdiler. Sunumlarda, ülkemizin sahip olduğu kültürel mirasın önemli bölümünü oluşturan arkeolojik alanlardaki yapı kalıntıları ile heykel, mozaik ve benzeri sanat eserlerinin çoğunlukla taştan imal edildiği ve arkeolojik alanlarda, özellikle toprak üzerinde kalan taş malzemenin sürekli hava şartlarına maruz kalma, hava kirliliği, uygunsuz kullanım, bakım eksikliği, yapıya zarar veren geçmiş müdahale ve restorasyonlar gibi nedenlerle bozulmaya uğradığı belirtildi. Yürütülmekte olan TÜBİTAK projesiyle, bu kapsamda taşlardaki biyolojik bozulmaların tespiti, sınıflandırılması ve koruma önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.                 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, Biyoproses ABD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rozelin AYDIN`ın yürüttüğü projede, araştırmacı olarak Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hülya YÜCEER ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mine TAYKURT DADAY yer alırken, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon Bölümü Prof. Dr. Hasan BÖKE projenin danışmanlığını yürütmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinden Arş. Gör. Emre İPEKÇİ ise projede bursiyer olarak araştırma yapmaktadır.


© 2017 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tüm Hakları Saklıdır.

Scroll To Top